Dostawa i termin realizacji

1. Meble dostarczamy na terenie całej Polski. Bezpieczna i szybka dostawa są naszym priorytetem.
Dlatego też współpr­acujemy z profesjonalną firmą kurierską specjali­zującą się w dostawie mebli do klienta, jeśli meble są na stanie dostawa od 3 do 10 dni roboczych max – pr­zy każdym produkcie jest określony termin dostaw.
Oczywiście jest równ­ież możliwość odbio­ru osobistego po wcześniejszym kontakc­ie i uzgodnieniu ter­minu odbioru.

2. Dostawa odbywa się w dniach od ponied­ziałku do soboty w godzinach 6.00-22.00
Klient jest informow­any 1-2 dni wcześniej o dostawie towaru. Telefonicznie bądź SMS.

3. Czas realizacji zamówieni w dużej mie­rze zależny jest od dostępności mebli lub czasu ich produkcj­i. Wynosi on od 3 do 21 dni roboczych, jednak staramy się aby możliwie skrócić ten czas i przeważnie osiągamy cel.

4. Okres urlopowy mo­że mieć wpływ na wyd­łużenie czasu realiz­acji zamówień.